Δείτε πως μπορείτε να σχεδιάστε ενα τετράγωνο με τη χρήση της εντολής repeat.