μετακινηση

Μετακίνηση & στροφή

Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες να στρίψτε δεξιά 90 μοίρες στη συνέχεια να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες να στρίψτε δεξιά 90 μοίρες και τελικά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες.