Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες μετά να κάνετε αναστροφή και μετά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες.