Μαθήματα

Πετάξτε ένα drone

Δείτε πως μπορείτε να κάνετε ένα drone και να το πετάξτε χρησιμοποιώντας πλήκτρα και κουμπιά .

Διαδρομή με αναστροφές

Δείτε πως μπορείτε να κάνετε το ρομπότ σας να προχωράει προς τα εμπρός για 5 μονάδες να κάνει αναστροφή και να προχωράει προς τα εμπρός για 5 μονάδες 4 φορές.

Μετακίνηση & στροφή

Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες να στρίψτε δεξιά 90 μοίρες στη συνέχεια να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες να στρίψτε δεξιά 90 μοίρες και τελικά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 5 μονάδες.

Μετακίνηση και περιστροφή

Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες μετά να κάνετε αναστροφή και μετά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες.

Στοιχεία Polyup 3D

Τα απαραίτητα στοιχεία του Polyup 3D για να φτιάξτε τα δικά σας ρομπότ και drones είναι τα counter, repeat, operations, input, variables, if, stack. Μπορείτε να μάθετε πως λειτουργούν τρέχοντας την παρακάτω Polyup ΄μηχανή’.