Σχεδιάστε ενα τετράγωνο με τη χρήση της εντολής repeat

Δείτε πως μπορείτε να σχεδιάστε ενα τετράγωνο με τη χρήση της εντολής repeat.

Δοκιμάστε να σχεδιάστε ενα ισόπλευρο τρίγωνο με τη χρήση της εντολής repeat.