Μετακίνηση με το turtle chip

Δείτε πως μπορείτε να κάνετε ένα ρομπότ και να το μετακινείστε με το turtle chip.

Δοκιμάστε να μετακινείστε το δικό σας ρομπότ 5 μονάδες μπροστά και μετά 5 μονάδες προς τα πίσω με το turtle chip.