Μετακίνηση και περιστροφή

Δείτε πως μπορείτε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες μετά να κάνετε αναστροφή και μετά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 3 μονάδες.

Δοκιμάστε να προχωρήστε προς τα εμπρός για 6 μονάδες μετά να κάνετε αναστροφή και μετά να προχωρήστε προς τα εμπρός για 8 μονάδες.