Διαδρομή με αναστροφές

Δείτε πως μπορείτε να κάνετε το ρομπότ σας να προχωράει προς τα εμπρός για 5 μονάδες να κάνει αναστροφή και να προχωράει προς τα εμπρός για 5 μονάδες 4 φορές.

Δοκιμάστε να κάνετε το ρομπότ σας να προχωράει προς τα εμπρός για 10 μονάδες να κάνει αναστροφή και να προχωράει προς τα εμπρός για 10 μονάδες 5 φορές.